Úradné hodiny

OBEC ŽALOBÍN

Obecný úrad Žalobín č.144

Tel.057/4494185, 0918 373 608

e-mail: obeczalobin@zalobin.sk

 

Mgr. Valéria Račková

starostka obce

 

Pondelok: 7:30 - 15:30 

Utorok: 7:30 - 15:30

Streda: 7:30 - 15:30

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7:30 - 15:30

od 12:00 - 12:30 obedňajšia prestávka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Obec Žalobín

Žalobín 144
094 03 Žalobín
e-mail: obeczalobin@zalobin.sk 
web: www.zalobin.sk
tel: 057 / 44 94 185
     

 

Pracovníčky obecného úradu:
Mária Kukurucová
Martina Račková


Kompetencie
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,
 • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje “Organizačný poriadok Obce  Žalobín”, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

Stránka

 • 1

 

 

 

 

 


Stránka

 • 1