Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 - 16,00 

Utorok: 7,30 - 16,00

Streda: 7,30 - 16,00

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: 7,30 - 16,00

od 12,00 - 13,00 obedňajšia prestávka

Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Materská škola

MŠ Žalobín začala prevádzku 8. februára 1975 v starej budove ZŠ, čo je už 36 rokov. Terajšia budova je nová účelová, v ktorej sa nachádza aj ZŠ. Zaškoľuje 3 až 6 ročné deti v obci (vrátane rómskych detí), v priemere 20 až 21 detí. V škole pracujú dve kvalifikované učiteľky, jedna s vysokoškolským vzdelaním. Od roku 2009 pracuje naša MŠ podľa ŠkVP: „Od zrniečka po klások“ v súlade so ŠtVP ISCED – 0. Súčasťou programu je aj regionálna výchova zameraná na „Uchovávanie ľudových zvykov a tradícií“. Máme zriadenú ľudovú izbu – TALENTÁRIUM, kde sa realizujú rôzne spoločenské aktivity, čim deti nadobúdajú kognitívne, osobnostné, sociálne, učebné, perceptomotorické, informatívne kompetencie. Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame aj doplnkové aktivity ako sú: výlety, exkurzie, besedy, športové výcviky (plavecký pre 5 ročné deti). Sú zapracované v pláne práce školy na príslušný školský rok so súhlasom rodiča. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách v oblasti výtvarnej, hudobno-pohybovej, počítačovej. Túto činnosť zabezpečujú kmeňové učiteľky. Výsledkom činnosti výtvarného krúžku sú detské výtvarné práce, ktoré sú každý rok ocenené na súťažiach v našom regióne i mimo: Deň Zeme, Výtvarný Vranov, Martin Bienále, v časopise Zvonček. Venujeme sa aj talentovaným deťom, z ktorých 1 dieťa navštevuje ZUŠ vo Vranove n/T. Deti sú vo veľmi peknom, vyzdobenom a estetickom prostredí. Dobrá spolupráca je s obecným úradom najmä pri zabezpečovaní nákupu hračiek, edukačných pomôcok, údržby interiéru i exteriéru. Pri príprave 5 ročných detí do 1. ročníka sa nám osvedčili slávnostné zápisy, kde deti využívali pracovné listy a zošity na hrubú a jemnú motoriku, zrakové, sluchové vnímanie, pamäť, reč, myslenie. Na základe plánu práce s 1. roč. spoločne uskutočňujeme edukačné aktivity ako napr. pobyty v prírode, rôzne oslavy – Deň matiek, Mikuláš a súťaže – Hviezdoslavov Kubín, Deň detí. Škola je vybavená PC technikou (televízorom, fotoaparátom, tlačiarňou, včielkou). Využívajú ju najmä 5 roč. deti, ktoré vynikajúco ovládajú detské hry (Cirkus Šaša Tomáša, kreslia geometrické tvary, pracujú s farbou a pod.). Škola sa zapojila do projektu „Poďme spolu do školy“, ktorý organizovalo MPC v Prešove a do NÁRODNÉHO MLIEČNEHO PROGRAMU.  Obidve učiteľky absolvovali kontinuálne vzdelávanie (kreditné vzdelávanie).

 A čo do budúcna? Sme presvedčené, že realizácia edukačných aktivít  v podmienkach našej modernej MŠ v Žalobíne ponúka deťom priestor pre získanie edukačne hodnotných skúseností, vedomostí a zručností. Ich príprava by mala byť dominantnou činnosťou učiteľa, v ktorej má priestor a možnosti uplatňovať svoju profesionalitu pedagogické majstrovstvo v oblasti pedagogickej psychológie, diagnostiky, didaktiky.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka