Obec Žalobín
ObecŽalobín

Štatistické zisťovanie aj v našej obci

Obr.

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku o financiách a spotrebe domácností. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybratých 473 samospráv, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je zaradených viac ako 3900 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch júl až október 2021.

V tomto období vybrané domácnoti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý sa preukáže preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Domácnosť, ktorá bola náhodne vybratá do zisťovania, bude vopred oslovená listom. 

Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedecké analýzy nekomerčného charakteru. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001  Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021  je súčasťou európskeho projektu HFCS 2021 (Household Finance and Consumption Survey). Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácnosti v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadĺženosť domácností, prístupnosť získania úveru, atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. čísle 051/7735 321 - Ing. Iveta Popovcová.

Dátum vloženia: 30. 6. 2021 9:33
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2021 10:18
Autor: Správce Webu

Obec

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:25

Slnko zapadá:17:07