Obec Žalobín
ObecŽalobín

"Stavanie Mája"

Stavanie Mája 30.apríla 2023

Mesiac máj sa spája s láskou, ale aj s novým začiatkom a zrodom nového života.

Májová čerstvo zazelenaná príroda evokuje mladosť, sviežosť a energiu. Slovenským zvykom už od stredoveku bolo, že chlapci, ktorým sa páčilo nejaké dievča, stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami a papierikmi – máj. Ale nešlo vždy iba o lásku, máje si ľudia pred svoje domy stavali aj ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Poľnohospodárom zas mala priniesť májová zeleň dobrú úrodu. Stavanie májov však nie je len slovenský zvyk, okolo 15. storočia bol rozšírený po celej strednej Európe. Táto tradícia bola sprevádzaná spevom a tancom, ktorý oslavoval nielen zrod novej lásky, ale aj definitívne víťazstvo jari nad zimou.  Pomaly sa však na naše staré zvyky a tradície zabúda. Našťastie stále nájdeme desiatky obcí, kde ešte stavaním májov ľudia naozaj žijú, no stavia sa skôr už len jeden strom uprostred dediny. Krásne ovenčené máje sa zvyknú symbolicky postaviť na námestia pred miestne úrady či kultúrne domy.

Dátum vloženia: 1. 5. 2023 14:39
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 5. 2023 14:20
Autor: Správce Webu

Obec

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za tuhý komunálny odpad a poplatku za cintorín

Obec Žalobín, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za  tuhý komunálny odpad, poplatku za cintorín/tieto poplatky boli splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia/, aby svoje záväzky voči obci BEZODKLADNE uhradili, a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu Žalobín alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučným konaniam.

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:03

Slnko zapadá:15:39