Obec Žalobín
ObecŽalobín

Správne poplatky

 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác pre:

- fyzickú osobu  

- právnickú osobu                                                                                                         

 

   10 €

   30 €

Žiadosť o stavebné povolenie alebo zmeny dokončených stavieb

- rodinný dom (prístavba, nadstavba)

 

   50 €

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, bez stavebného povolenia

alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenia stavby

(trojnásobok sumy za stavebné povolenie)

 

 

 150 €

Žiadosť o odstránenie stavby – búracie povolenie pre:

- fyzickú osobu

- právnickú osobu

 

    20 €

    50 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

- rodinný dom

 

    35 €

Žiadosť o výrub stromov

    10 €

Rybársky lístok:

- týždenný

- mesačný

- ročný

- trojročný

 

      1,50 €

      3 €

      7 €

   17 €

Vyhotovenie odpisu (fotokópie) výpisu alebo písomnej informácie

z úradných kníh a úradných záznamov

- za každú začatú stranu

 

 

     2 €

Overenie podpisu na listine – každý podpis

     2 €

 

Obecný úrad

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:50

Slnko zapadá:20:28