Obec Žalobín
ObecŽalobín

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Informácie ku komunálnym voľbám 2022…

 

Právne predpisy upravujúce voľby konané dňa 29.októbra 2022:

 

Informácie:

 

Informácie pre voličov:

 

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a počte poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie:

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: e-mail.pdf (187.01 kB)

 

Počet obyvateľov obce Žalobín: Počet obyvateľov obce Žalobín.pdf (339.75 kB)

 

Informácia o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.pdf (480.73 kB)

 

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby 2022:

- na starostu obce:   Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce.pdf (202.72 kB)

- na poslancov do Obecného zastupiteľstva: Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva.pdf (210.85 kB) 

 

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov:

ZÁPIS OPRÁVNENÝCH VOLIČOV DO ŠPECIÁLNYCH ZOZNAMOV OPRÁVNENÝCH VOLIČOV.pdf (359.89 kB)

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania: https://www.minv.sk/?selfgov22-sshinfo1  

 

Výsledky volieb 2022 :

Výsledky volieb 2022.pdf (208.19 kB)