Obec Žalobín
ObecŽalobín

Zákazky podľa § 117: "Oprava komunikácie v obci Žalobín"

Registratúrna značka: Ž-256/2022-OCU

         Názov zákazky:    Oprava komunikácie  v obci Žalobín.“

Stavba je delená na stavebné objekty.

SO - 01 - Miestna komunikácia na parkovisko

SO - 03 - Miestna komunikácia pri Požiarnej Zbrojnici

         Miesto stavby:     k.ú. Žalobín

 

Výzva na predkladanie ponúk.docx (23.01 kB)

Príloha č. 1 Výklaz výmer --oprava-komunik acie--v-obci-zalobin-zadanie.xlsx (58.7 kB)

Príloha č. 2 Návrh-na-plnenie-kriterii--vzor.doc (40 kB)

Príloha č. 3 ČV konflikt záujmov.docx (17.21 kB)

Príloha č. 4- ZoD Ž.doc (92 kB)

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Zverejňovanie

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

NATUR-PACK

Natur-pack

Zvoz odpadu 2022

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:25

Slnko zapadá:18:23