Obec Žalobín
ObecŽalobín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 11. 2023

Dohoda č. 23/40/054/2570

23/40/054/2570

5 101,08 EUR

Obec Žalobín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

24. 11. 2023

Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

1/2024

Neuvedené

FURA s.r.o.

Obec Žalobín

26. 10. 2023

Zmluva o spolupráci č. N20231016025

N20231016025

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Žalobín

25. 10. 2023

Dohoda č. 23/40/010/15 uzavretá podľa §10 o pomoci v hmotnej núdzi

č. 23/40/010/15 uzavretá podľa §10 o pomoci v hmot

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Žalobín

25. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 740,00 EUR

ML - audit, s.r.o.

Obec Žalobín

25. 9. 2023

Dohoda č. 23/40/054/1565

23/40/054/1565

8 220,00 EUR

Obec Žalobín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

18. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-302091DFK4-91-108

IROP-Z302091DFK4-91-108

13 000,00 EUR

Obec Žalobín

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

31. 8. 2023

Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu

Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného t

Neuvedené

Obec Žalobín

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o. z.

21. 8. 2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_104 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"

2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_104

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Žalobín

24. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 23/2023

23/2023

2 000,00 EUR

Obec Žalobín

Nadácia Allianz

19. 7. 2023

Zmluva č. 656/2023/OPR o poskytnutí dotácie

656/2023/OPR

1 200,00 EUR

Obec Žalobín

Prešovský samosprávny kraj

19. 7. 2023

Zmluva o dielo Kompletná projektová dokumentácia pre projekt "Obnova multifunkčnej budovy v obci Žalobín"

Zmluva o dielo

30 000,00 EUR

Ing. Rastislav Chamaj

Obec Žalobín

17. 7. 2023

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z n

Neuvedené

HOOK, s. r. o.

Obec Žalobín

2. 6. 2023

Darovacia zmluva č. 2962/2023

Darovacia zmluva č.2962/2023

30,00 EUR

Obec Žalobín

Pierott, n.o.

2. 6. 2023

Dodatok č. 2 o zmene predkladania evidencie dochádzky k Dohode číslo: 23/40/054/245

2

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Žalobín

5. 5. 2023

Poistná zmluva č. 5190062134 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu

5190062134

460,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Obec Žalobín

3. 5. 2023

Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov

1/2023

1 200,00 EUR

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa

Obec Žalobín

3. 5. 2023

Zmluva č. 1423 523

1423523

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Žalobín

28. 4. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20198473

RA-SNCA/20198473

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Žalobín

28. 4. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20198472

RA-SNCA/20198472

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Žalobín

28. 4. 2023

Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20198471

RA-SNCA/20198471

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Bc. Štefan Fečkovič

20. 4. 2023

Poistná zmluva č. 5190061019 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu

5190061019

130,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Obec Žalobín

19. 4. 2023

Dohoda č. 23/40/054/848

23/40/054/848

6 302,00 EUR

Obec Žalobín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

31. 3. 2023

Dohoda č. 23/40/054/245

Dohoda č. 23/40/054/245

7 887,00 EUR

Obec Žalobín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

21. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na zá

50,00 EUR

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Žalobín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 167

Zverejňovanie

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za tuhý komunálny odpad a poplatku za cintorín

Obec Žalobín, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za  tuhý komunálny odpad, poplatku za cintorín/tieto poplatky boli splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia/, aby svoje záväzky voči obci BEZODKLADNE uhradili, a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu Žalobín alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučným konaniam.

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:03

Slnko zapadá:15:39