Obec Žalobín
ObecŽalobín

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
5. 9. 2023

Faktúry 08/2023

Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2023

12 456,14 EUR Dvanásťtisícštyristopäťdesiatšesť 14/100 EUR

Obec Žalobín

Obec Žalobín

3. 8. 2023

Faktúry 07/2023

Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2023

12 731,63 EUR Dvanásťtisícsedemstotridsaťjeden 63/100 EUR

Obec Žalobín

Obec Žalobín

10. 7. 2023

Faktúry 06/2023

Zoznam došlých faktúr za 06/2023

11 550,59 EUR Jedenásťtisícpäťstopäťdesiat 59/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

8. 6. 2023

Faktúry 05/2023

Zoznam došlých faktúr za 05/2023

9 697,62 EUR Deväťtisícšesťstodeväťdesiatsedem 62/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

8. 5. 2023

Faktúry 04/2023

Zoznam došlých faktúr za 04/2023

12 882,77 EUR Dvanásťtisícosemstoosemdesiatdva 77/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

10. 4. 2023

Faktúry 03/2023

Zoznam došlých faktúr za 03/2023

19 975,47 EUR Deväťtnásťtisícdeväťstosedemdesiaťpäť 47/100

Obec Žalobín

Obec Žalobín

8. 3. 2023

Faktúry 02/2023

Zoznam došlých faktúr za 02/2023

10 748,29 EUR Desaťtisícsedemstoštyridsaťosem 29/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

8. 2. 2023

Faktúry 01/2023

Zoznam došlých faktúr za 01/2023

3 338,12 EUR Tritisíctristotridsaťosem 12/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

13. 1. 2023

Faktúry 12/2022

Zoznam došlých faktúr za 12/2022

13 732,36 EUR Trinásťtisícsedemstotridsaťdva 36/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

12. 12. 2022

Faktúry 11/2022

Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2022

46 523,06 EUR Štyridsaťšesťtisícpäťstodvadsaťtri 06/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

4. 11. 2022

Faktúry 10/2022

Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2022

20 395,69 EUR Dvadsaťtisíctristodeväťdesiaťpäť 69/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

7. 10. 2022

Faktúry 09/2022

Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2022

11 698,67 EUR Jedenásťtisícšesťstodeväťdesiatosem 67/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

5. 9. 2022

Faktúry 08/2022

Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2022

32 126,58 EUR Tridsaťdvatisícstodvadsaťšesť 58/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

8. 8. 2022

Faktúry 07/2022

Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2022

9 857,66 EUR Deväťtisícosemstopäťdesiatsedem 66/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

6. 7. 2022

Faktúry 06/2022

Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2022

11 412,69 EUR Jedenásťtisícštyristodvanásť 69/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

7. 6. 2022

Faktúry 05/2022

Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2022

11 286,77 EUR Jedenásťtisícdvestoosemdesiatšesť 77/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

4. 5. 2022

Faktúry 04/2022

Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2022

8 536,57 EUR Osemtisícpäťstotridsaťšesť 57/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

11. 4. 2022

Faktúry 03/2022

Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2022

8 355,99 EUR Osemtisíctristopäťdesiatpäť 99/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

8. 3. 2022

Faktúry 02/2022

Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2022

7 894,49 EUR Sedemtisícosemstodeväťdesiatštyri 49/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

3. 2. 2022

Faktúry 01/2022

Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2022

4 654,82 EUR Štyritisícšesťstopäťdesiatštyri 82/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

3. 1. 2022

Faktúry 12/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2021

20 952,01 EUR Dvadsaťtisícdeväťstopäťdesiatdva 01/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

2. 12. 2021

Faktúry 11/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2021

67 064,88 EUR Šesťdesiatsedemtisícšesťdesiaťštyri 88/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

3. 11. 2021

Faktúry 10/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2021

6 800,57 EUR Šesťtisícosemsto 57/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

1. 10. 2021

Faktúry 09/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2021

11 209,10 EUR Jedenásťtisícdvestodeväť 10/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

9. 9. 2021

Faktúry 08/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2021

28 038,32 EUR Dvadsaťosemtisíctridsaťosem 32/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 113

Zverejňovanie

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:29

Slnko zapadá:18:17