Obec Žalobín
ObecŽalobín

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24. 11. 2023

SL/14

Objednávame si u Vás vyhodnotenie prevádzky ČOV v obci Žalobín na základe ponuky č. 23 455

Neuvedené

EKOSERVIS Slovensko, s.r.o.

Obec Žalobín

13. 11. 2023

SL/13

Objednávame si u Vás pozáručný servis KS s výmenou komponentov

Neuvedené

KAMTEL, s. r. o.

Obec Žalobín

20. 9. 2023

SL/12

Objednávame si u Vás tlač a dodanie publikácie: "Žalobín a okolie RO Domaša", podľa predloženej ceno

1 401,00 EUR

TYPOPRESS-tlačiareň, s. r. o.

Obec Žalobín

4. 8. 2023

MA/18

Objednávame si u Vás materiálno-technické vybavenie DHZO

1 545,00 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťpäť 00/100 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Žalobín

25. 7. 2023

Objednávka

80 ks kníh Čarovný Vranov a okolie

1 496,00 EUR Jedentisícštyristodeväťdesiatšesť 00/100 EUR

CBS spol. s. r. o.

Obec Žalobín

24. 7. 2023

SL/11

Objednávame si u Vás merač rýchlosti vozidiel s grafickým ukazovateľom aktuálnej rýchlosti vozidiel

2 249,00 EUR Dvetisícdvestoštyridsaťdeväť 00/100 EUR

BELLIMPEX

Obec Žalobín

17. 7. 2023

SL/10

Objednávame si u Vás prekládku vedenia kamerového systému z dôvodu výmeny elektrických stĺpov v obci

neuvedené

KAMTEL, s. r. o.

Obec Žalobín

10. 7. 2023

SL9

Objednávame si u vás overenie účtovnej závierky za rok 2022

neuvedené

ML - audit, s.r.o.

Obec Žalobín

26. 4. 2023

SL/8

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2023

neuvedené

Mgr. Roman Kobella

Obec Žalobín

9. 1. 2023

SL/7

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2023

neuvedené

VT-služby s. r. o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

SL/6

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2023

neuvedené

EBA, s.r.o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

SL/5

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2023

neuvedené

PRINTON s. r. o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

SL/4

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2023

neuvedené

VT-Kanal s. r. o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

SL/3

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2023

neuvedené

KUR-VOD-PLYN Martin Dudáľ

Obec Žalobín

9. 1. 2023

SL/2

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2023

neuvedené

V&B N.D. s. r. o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

SL/1

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2023

neuvedené

Butala Milan MiBut

Obec Žalobín

26. 4. 2023

MA/17

54724791

neuvedené

KOSMOEL, s. r. o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

MA/16

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

Cyril Vadoc BONITTA

Obec Žalobín

9. 1. 2023

MA/15

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

Bidvest

Obec Žalobín

9. 1. 2023

MA/14

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

ABEL-Computer, s. r. o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

MA/13

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

Agromix výrobno-obchodná spoločnosť. spol. s.r.o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

MA/12

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

DATASERVIS VRANOV spol.s.r.o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

MA/11

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

FOCUS-computer s. r. o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

M/10

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

DMJ MARKET s.r.o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

MA/9

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

NOMiland

Obec Žalobín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 170

Zverejňovanie

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za tuhý komunálny odpad a poplatku za cintorín

Obec Žalobín, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za  tuhý komunálny odpad, poplatku za cintorín/tieto poplatky boli splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia/, aby svoje záväzky voči obci BEZODKLADNE uhradili, a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu Žalobín alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučným konaniam.

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:03

Slnko zapadá:15:39