Obec Žalobín
ObecŽalobín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 7. 2024

Zmluva č. 692/2024/OPR o poskytnutí dotácie

692/2024

1 000,00 EUR

Obec Žalobín

Prešovský samosprávny kraj

4. 6. 2024

Dohoda č. 24/40/054/1020

24/40/054/1020

6 423,55 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Žalobín

9. 4. 2024

Dohoda č. 24/40/054/15 §54 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2

24/40/054/15

8 308,44 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Žalobín

9. 4. 2024

Zmluva č. 1424 508

1424 508

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Žalobín

20. 3. 2024

Zmluva č. 3/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov

3/2024

1 200,00 EUR

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa

Obec Žalobín

28. 2. 2024

Zmluva o dielo č. 2/2024

2/2024

600,00 EUR

Fečko Peter

Obec Žalobín

26. 2. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

-

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Žalobín

26. 2. 2024

Kúpna zmluva č. 2440150285

2440150285

Neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Žalobín

26. 2. 2024

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

-

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Žalobín

26. 2. 2024

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy a o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcií elektriny č. EDM_ZPV_N_101108548

EDM_ZPV_N_101108548

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a. s.

Obec Žalobín

22. 2. 2024

Zmluva o dielo č. 1/2024

1/2024

24 389,10 EUR

KVPEX s. r. o.

Obec Žalobín

31. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJS2 s názvom Miestne občianske a preventívne služby v obci Žalobín

709/2023

Neuvedené

Úrad vlády Slovenskej republiky

Obec Žalobín

22. 1. 2024

Kúpna zmluva č. 1/2024

1/2024

80 400,00 EUR

AGRATECH s. r. o.

Obec Žalobín

18. 1. 2024

Memorandum o partnerstve a spolupráci

Memorandum o partnerstve a spolupráci

Neuvedené

Nadácia PSK pre podporu rodiny

Obec Žalobín

29. 12. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

1

Neuvedené

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Žalobín

29. 12. 2023

Dohoda o vystavovaní a zasielaní Elektronických faktúr

Dohoda o vystavovaní a zasielaní Elektronických fa

Neuvedené

Slovenská pošta, a. s.

Obec Žalobín

29. 12. 2023

Dodatok č. 7 k Rámcovej zmluve č. Z59160013 o odbere, úprave , hodnotení alebo zneškodnení odpadov

7

Neuvedené

EBA, s.r.o.

Obec Žalobín

29. 12. 2023

ZMLUVA č. 231626 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

231626 08U03

75 696,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Žalobín

13. 12. 2023

Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. 053/2023

1

Neuvedené

1. východoslovenská OZV, s. r. o.

Obec Žalobín

7. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 1072/2023

1072/2023

15 000,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Žalobín

30. 11. 2023

Dohoda č. 23/40/054/2570

23/40/054/2570

5 101,08 EUR

Obec Žalobín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

24. 11. 2023

Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

1/2024

Neuvedené

FURA s.r.o.

Obec Žalobín

26. 10. 2023

Zmluva o spolupráci č. N20231016025

N20231016025

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Žalobín

25. 10. 2023

Dohoda č. 23/40/010/15 uzavretá podľa §10 o pomoci v hmotnej núdzi

č. 23/40/010/15 uzavretá podľa §10 o pomoci v hmot

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Žalobín

25. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 740,00 EUR

ML - audit, s.r.o.

Obec Žalobín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 187

Zverejňovanie

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:50

Slnko zapadá:20:28