Obec Žalobín
ObecŽalobín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 7. 2022

Zmluva č. 672/2022/ORP o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 672/2022/ORP o poskytnutí dotácie

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto 00/100 Eur

Obec Žalobín

Prešovský samosprávny kraj

15. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/12/2019

Dodatok č. 1

podľa dodatku

DUTO MONT, s.r.o.

Obec Žalobín

15. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_121

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2021_MC_NP_PoP2_ZŠ_121

Podľa zmluvy

Metodicko - pedagogické centrum

Obec Žalobín

14. 7. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/12/2019 a dodatku č. 1

Dodatok č. 2

podľa dodatku

DUTO MONT, s.r.o.

Obec Žalobín

13. 6. 2022

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100 Eur

Jaroslava Toroková

Obec Žalobín

24. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Dodatok č. 1

podľa dodatku

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa

Obec Žalobín

18. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevád

900,00 EUR Deväťsto 00/100 Eur

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa

Obec Žalobín

10. 5. 2022

Zmluva č. 1422 468

1422 468

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo 00/100 Eur

Obec Žalobín

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

31. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na zá

125,00 EUR Jednostodvadaťpäť 00/100 Eur

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Žalobín

28. 3. 2022

Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov č. 00028517

00028517

Podľa zmluvy

Obec Žalobín

Ticket Service, s. r. o.

25. 3. 2022

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Dohoda

neuvedené

Obec Žalobín

Obec Banské

14. 2. 2022

Dodatok č.5 k Rámcovej zmluve č. Z59160013 o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

Dodatok č.5

Podľa zmluvy

Obec Žalobín

EBA, s.r.o.

25. 1. 2022

Príloha č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 26.06.2020

Príloha č. 3

Podľa zmluvy

Obec Žalobín

FURA s.r.o.

10. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na zá

25,00 EUR Dvadaťpäť 00/100 Eur

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Obec Žalobín

4. 1. 2022

Dodatok 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 1/2022

Podľa zmluvy

Obec Žalobín

FURA s.r.o.

3. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Podľa zmluvy

Marianna Dvorjaková

Obec Žalobín

2. 11. 2021

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0726

neuvedené

Obec Žalobín

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS

27. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ABK9

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

20 049,72 EUR Dvadsaťtisícštyridsaťdeväť 72/100 Eur

Obec Žalobín

Pôdohospodárska platobná agentúra

19. 10. 2021

ZMLUVA O DIELO č. 20211001

ZMLUVA O DIELO č. 20211001

34 746,28 EUR Tridsaťštyritisícsedemstoštyridsaťšesť 28/100 Eur

JANEKO s. r. o.

Obec Žalobín

22. 7. 2021

ZMLUVA O DIELO č. 1/7/2021

ZMLUVA O DIELO č. 1/7/2021

20 297,72 EUR Dvadsaťtisícdvestodeväťdesiaťsedem 72/100 Eur

RD-SYSTÉM s. r. o.

Obec Žalobín

20. 7. 2021

ZMLUVA č. 943/2021/OPR

ZMLUVA č. 943/2021/OPR

1 350,00 EUR Jedentisíctristopäťdesiat 00/100 Eur

Prešovský samosprávny kraj

Obec Žalobín

7. 6. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 295/81/2021/IÚ

č. 295/81/2021/IÚ

bezodplatne

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Žalobín

14. 5. 2021

Zmluva č. 1421 622 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 1421 622

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo 00/100 Eur

Obec Žalobín

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

13. 5. 2021

Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 Občianskeho zákonníka

Zámenná zmluva uzavretá podľa § 611 Občianskeho zá

Neuvedené

Obec Žalobín

Poľnohospodárske družstvo Kvakovce

12. 3. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona

10 751,62 EUR Desaťtisícsedemstopäťdesiatjeden 62/100 Eur

Darien, s. r. o.

Obec Žalobín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 143

Zverejňovanie

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:23

Slnko zapadá:18:54