Obec Žalobín
ObecŽalobín

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 12. 2022

Dohoda o vzájomnej spolupráci

Dohoda o vzájomnej spolupráci

neuvedené

Obec Žalobín

Obec Kučín

12. 12. 2022

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20195813

RA-SNCA/20195813

bezodplatne

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Žalobín

1. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

neuvedené

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Žalobín

1. 12. 2022

Kúpna zmluva č.2421156377

Kúpna zmluva č.2421156377

Podľa zmluvy

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Žalobín

1. 12. 2022

Dodatok 1/2023 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dodatok 1/2023

podľa dodatku

Obec Žalobín

FURA s.r.o.

25. 11. 2022

Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy

Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu zák

neuvedené

Obec Holčíkovce

Obec Žalobín

4. 11. 2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o spolupráci č. N20200124012

Dodatok č. 3

neuvedené

Obec Žalobín

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

4. 11. 2022

ZMLUVA O DIELO č. 1/9/2022

1/9/2022

14 172,36 EUR Štrnásťtisícstosedemdesiatdva 36/100 Eur

JANEKO s. r. o.

Obec Žalobín

18. 10. 2022

Zmluva o praktickej výučbe

Zmluva o praktickej výučbe

bezodplatne

Obec Žalobín

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Datašované pracovisko Michalovce

18. 10. 2022

Dohoda č. 22/40/010/13

22/40/010/13

neuvedené

Obec Žalobín

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

17. 10. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ABK9

Dodatok č. 1

neuvedené

Obec Žalobín

Pôdohospodárska platobná agentúra

14. 10. 2022

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 053/2023

O 053/2023

neuvedené

Obec Žalobín

1. východoslovenská OZV, s. r. o.

5. 10. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. N20200124012

Dodatok č. 2

neuvedené

Obec Žalobín

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

4. 10. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve postúpení práv a povinností stavebníka č. 144/14/2019/IÚ zo dňa 03.09.2019

Dodatok č. 1

neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Žalobín

4. 10. 2022

Kúpna zmluva č. 743/165/2022/IÚ pre stavbu:

743/165/2022/IÚ

Podľa zmluvy

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Žalobín

3. 10. 2022

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 03/2022/Hu

Dodatok č. 1

podľa dodatku

Obec Žalobín

Ing. Peter Huray

15. 7. 2022

Mandátna zmluva č. 03/2022/Hu

03/2022/Hu

Podľa zmluvy

Obec Žalobín

Ing. Peter Huray

15. 7. 2022

Zmluva č. 672/2022/ORP o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 672/2022/ORP o poskytnutí dotácie

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto 00/100 Eur

Obec Žalobín

Prešovský samosprávny kraj

15. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/12/2019

Dodatok č. 1

podľa dodatku

DUTO MONT, s.r.o.

Obec Žalobín

15. 7. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_121

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2021_MC_NP_PoP2_ZŠ_121

Podľa zmluvy

Metodicko - pedagogické centrum

Obec Žalobín

14. 7. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/12/2019 a dodatku č. 1

Dodatok č. 2

podľa dodatku

DUTO MONT, s.r.o.

Obec Žalobín

13. 6. 2022

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

1 000,00 EUR Jedentisíc 00/100 Eur

Jaroslava Toroková

Obec Žalobín

24. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Dodatok č. 1

podľa dodatku

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa

Obec Žalobín

18. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevád

900,00 EUR Deväťsto 00/100 Eur

Congregatio Jesu, Slovenská provincia - Dom sv. Jozefa

Obec Žalobín

10. 5. 2022

Zmluva č. 1422 468

1422 468

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo 00/100 Eur

Obec Žalobín

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 185

Zverejňovanie

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:29

Slnko zapadá:19:34