Obec Žalobín
ObecŽalobín

VZN

Rok 2021

VZN č. 1/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Žalobín

VZN č. 1_2021_o_schválení_Prevádzkového_poriadku_pohrebiska_Obce_Žalobín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,8 kB

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 1/2020

Dodatok č. 1_2021 k VZN č. 1_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,54 kB

Rok 2020

VZN č. 2-2020 o dani a TKO R2021-dodatok

VZN č. 2-2020 o dani a TKO R2021-dodatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,07 kB

VZN č. 1-2020 o ochrannom pásme pohrebiska

VZN č. 1-2020 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,87 kB

Rok 2019

VZN č. 1-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1-2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,91 kB

Rok 2015

VZN č. 4-2015 obce Žalobín o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce

VZN č. 4-2015 obce Žalobín o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,15 kB

VZN č. 5/2015 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN č. 5_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,33 kB

VZN č. 2/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti

VZN č. 2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB

Rok 2013

VZN č. 2-2013 Prevádzkový poriadok domu smútku

VZN č. 2-2013 Prevádzkový poriadok domu smútku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 432,21 kB

VZN č. 3/2013 o organizácií miestneho referenda

VZN č. 3_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 584,76 kB

Rok 2012

VZN č. 1-2012 o miestnej dani z nehnuteľností

VZN č. 1-2012 o miestnej dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,36 kB

VZN č. 2-2012 o miestnej dani za psa

VZN č. 2-2012 o miestnej dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,47 kB

VZN č. 3-2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3-2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,53 kB

VZN č. 4-2012 o verejnom poriadku v obci Žalobín

VZN č. 4-2012 o verejnom poriadku v obci Žalobín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,53 kB

VZN č. 5-2012 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu obce Žalobín

VZN č. 5-2012 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu obce Žalobín.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,74 kB

VZN č. 6-2012 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka základnej školy alebo dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu výdavkov v škole

VZN č. 6-2012 o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka základnej školy alebo dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu výdavkov v škole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 527,33 kB

VZN č. 7-2012 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnosti školskej dochádzky

VZN č. 7-2012 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnosti školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,01 kB

VZN č. 8-2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce

VZN č. 8-2012 o zásadách hospodárenia s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,81 kB
Zobrazené 1-20 z 23

Obecný úrad

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

NATUR-PACK

Natur-pack

Zvoz odpadu 2022

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:25

Slnko zapadá:18:23