Obec Žalobín
ObecŽalobín

9.10.2023 Zemetrasenie - Východné Slovensko

zemetrasenie

Okresný úrad, odbor krízového riadenia vo Vranove nad Topľou v súvislosti so včerajším zemetrasením Vás žiada, aby ste na obecnom úrade nahlásili škody, ktoré vznikli ako dôsledok zemetrasenia. Taktiež, aby ste nahlásili, či daný majetok je poistený, alebo nie.

Oddelenie seizmológie Slovenskej Akadémie Vied manuálne interpretovalo prvotné automatické dáta: sila – 4,9 lokálneho magnitúda, hĺbka 17,8 km, epicentrum v k.ú. obce Ďapalovce (okres Vranov nad Topľou). 

V oblasti sú hlásené výpadky elektrickej energie v dôsledku strhnutých el. vedení. Automatický systém SVP š.p. nezaznamenal narušenie hrádze na vodnej nádrži Domaša. Obi dve jadrové elektrárne sú tiež v poriadku a fungujú v bežnom režime.

zemetrasenie

Ako postupovať v prípade zemetrasenia.pdf (187.1 kB)

 

 

Prílohy

Ako postupovať v prípade zemetrasenia.pdf

Ako postupovať v prípade zemetrasenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,1 kB
Dátum vloženia: 10. 10. 2023 9:51
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 10. 2023 10:40
Autor: Správce Webu

Obec

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za tuhý komunálny odpad a poplatku za cintorín

Obec Žalobín, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za  tuhý komunálny odpad, poplatku za cintorín/tieto poplatky boli splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia/, aby svoje záväzky voči obci BEZODKLADNE uhradili, a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu Žalobín alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučným konaniam.

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:03

Slnko zapadá:15:39