Obec Žalobín
ObecŽalobín

Miestne poplatky

Miestne poplatky

                                                                                                                           

Nájom Kultúrneho domu:

 

- pre občanov s trvalým pobytom v obci Žalobín

   (rodinná oslava, posedenie, prijímanie,...)

 

    

                   50 €

 

 

- pre občanov s trvalým pobytom v obci Žalobín

   (svadba, ples,...)

                 100 €

 

 

- pre občanov bez trvalého pobytu v obci

  (svadba a i...)

                 450 €

    + poplatok za spotrebu energie

 

Nájom Domu smútku:

 

- pohreb

 

        

            30 €

 

- pohreb spojenú s karom v Kultúrnom dome

   pre občanov s trvalým pobytom v obci Žalobín

 

                    80 €

 

Nájom miešačky / deň

             6 €

Vyhlásenie v miestnom rozhlase

             4 €

Ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu / osoba

(osoba/rok = 4 žetóny)

 

                    15 €

Poplatok za 1 žetón na jednorazový vývoz komunálneho odpadu

                  3,75 €

Ročný poplatok za psa / 1 pes

                  3,50 €

Ročný poplatok za Cintorín / súpisné číslo domu

                  3,50 €

Obecný úrad

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:27

Slnko zapadá:20:43