Obec Žalobín
ObecŽalobín

Informácie v súvislosti s ubytovávaním odídencov z Ukrajiny

Informácie v súvislosti s ubytovávaním odídencov z Ukrajiny v ubytovacích zariadeniach na území mesta/obce príp. v súkromí.

Štátni príslušnici Ukrajiny po prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky môžu na základe uznesenia vlády č. 144 z 28.02.2022 požiadať o dočasné útočisko.

Informácie v slovenskom jazyku tu: Informácie.pdf (124.16 kB) 

Informácie v anglickom jazyku, v ukrajinskom jazyku tu: Informačný leták.pdf (110.58 kB)

Dokumenty na stiahnutie, odkaz :  https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1  

Tlačivo "Hlásenie pobytu": 11-060-2-Hlasenie-pobytu-UA.docx (29.34 kB)

 

Prílohy

Informácie.pdf

Informácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,16 kB

Informačný leták.pdf

Informačný leták.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,58 kB

11-060-2-Hlasenie-pobytu-UA.docx

11-060-2-Hlasenie-pobytu-UA.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,34 kB
Dátum vloženia: 9. 3. 2022 14:18
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 3. 2022 14:34
Autor: Správce Webu

Obec

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za tuhý komunálny odpad a poplatku za cintorín

Obec Žalobín, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za  tuhý komunálny odpad, poplatku za cintorín/tieto poplatky boli splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia/, aby svoje záväzky voči obci BEZODKLADNE uhradili, a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu Žalobín alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučným konaniam.

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:03

Slnko zapadá:15:39