Obec Žalobín
ObecŽalobín

„MOJA OBEC“ už dostupná na stránke www.scitanie.sk

SODB2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky sprístupnil na stránke www.scitanie.sk ďalší produkt v rámci diseminácie údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 s názvom „MOJA OBEC“.

„MOJA OBEC“ ponúka vybrané údaje za každú konkrétnu obec v Slovenskej republike. Tento formát je pripravený osobitne.

O obyvateľoch je pripravených 21 základných údajov. Ide o počet obyvateľov na trvalý pobyt, hustotu obyvateľstva, počet štátnych občanov a počet cudzincov, vekovú štruktúru, vzdelanostnú štruktúru, 3 najpočetnejšie náboženské vyznania a štruktúru podľa rodinného stavu.

Údaje o domoch zahŕňajú počet domov, rodinných a bytových domov, počet domov vo vlastníctve fyzickej osoby a vybavenosť domov vodovodnou prípojkou v dome z verejnej siete, plynovou prípojkou, prípojkou na kanalizačnú sieť a počet obnovených domov. Údaje o bytoch obsahujú 7 základných údajov, menovite počet bytov, počet bytov v rodinných domoch a v bytových domoch, počet obecných bytov, priemernú podlahovú plochu bytu a počet bytov s vodovodom zo spoločného zdroja a počet bytov vykurovaných plynom.

„MOJA OBEC“ slúži pre rýchlu orientáciu v najpoužívanejších údajoch na úrovni obce pre jej samosprávu, pre jej obyvateľov, ale aj pre jej návštevníkov a ďalších užívateľov zaujímajúcich sa o danú obec.

link: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK041D529290 

 

Dátum vloženia: 10. 2. 2023 7:50
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 2. 2023 8:04
Autor: Správce Webu

Obec

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:39

Slnko zapadá:20:19