Obec Žalobín
ObecŽalobín

NEZABUDNITE - do 31. januára je potrebné podať Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Daňové priznanie

Osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť v katastri obce Žalobín v predchádzajúcom roku, je povinná podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.01. aktuálneho kalendárneho roka.

 

Podobne, ak zaniká daňová povinnosť z dôvodu predaja alebo darovania, podáva sa daňové priznanie - čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti:

tlačivo: Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (zalobin.sk)  

Fyzická alebo právnická osoba v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali:

tlačivo: VZNIK - ZÁNIK daňovej povinnosti FO (zalobin.sk)


Žiadosť o zníženie, alebo odpustenie poplatku za tuhý komunálny odpad:

tlačivo: download.php (zalobin.sk)

Dátum vloženia: 19. 1. 2024 11:24
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 1. 2024 11:36
Autor: Správce Webu

Obec

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:50

Slnko zapadá:20:28