Obec Žalobín
ObecŽalobín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou Vás pozýva

na bezplatné vyšetrenie

Z kapilárnej krvi:                                              Antropometrické merania:

- cholesterol                                                      - výška, hmotnosť, BMI

- glukózy                                                            - obvod pása, bokov

- triglyceridy                                                      - hrúbka kožných tukových rias

- HDL                                                                   - celková hmotnosť - tuk, svaly, viscerálny tuk

- LDL

 

                                    Štandardtné meranie krvného tlaku a pulzu

                      Meranie vitálnej kapacity pľúc a obsah oxidu uhličitého v krvi

                                             Konzultácia stravovacích návykov

 

Termín si môžete dohodnúť na tel. čísle:    057/44 64 631

alebo e-mailom:    vt.poradna@uvzsr.sk 

RÚVZ nájdete na adrese:   Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01  Vranov nad Topľou

Pozvánka RÚVZ.pdf (337.91 kB)

Prílohy

Pozvánka RÚVZ.pdf

Pozvánka RÚVZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,91 kB
Dátum vloženia: 28. 9. 2022 9:54
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 9. 2022 10:05
Autor: Správce Webu

Obec

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za tuhý komunálny odpad a poplatku za cintorín

Obec Žalobín, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za  tuhý komunálny odpad, poplatku za cintorín/tieto poplatky boli splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia/, aby svoje záväzky voči obci BEZODKLADNE uhradili, a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu Žalobín alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučným konaniam.

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:03

Slnko zapadá:15:39