Obec Žalobín
ObecŽalobín

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

Obec Žalobín na základe povinnosti podľa § 81 ods. 7 písm. j) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení: Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu*) za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka;  zverejňuje: 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022.pdf (4.6 MB)

 

(navigácia po dátume zvesenia: Zverejňovanie - Úradná tabuľa - Komunálny odpad - Ročný výkaz o komunulnom odpade z obce za rok 2022)

Dátum zvesenia: 30. 4. 2023 Zodpovedá: Správce Webu

Zverejňovanie

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:29

Slnko zapadá:19:34