Obec Žalobín
ObecŽalobín

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
8. 9. 2021

SL202117

Objednávame si u Vás dodávku a montáž internetových rozvodov v PC učebni pri ZŠ Žalobín.

neuvedené

RD-SYSTÉM s. r. o.

Obec Žalobín

8. 9. 2021

SL202116

Objednávame si u Vás natieranie zárubní, vyspravenie a vymaľovanie umývarky a WC pri MŠ, ŠJ.

neuvedené

RD-SYSTÉM s. r. o.

Obec Žalobín

8. 9. 2021

SL202115

Objednávame si u Vás výmenu dverí do ŠJ pri ZŚ Žalobín

neuvedené

RD-SYSTÉM s. r. o.

Obec Žalobín

7. 9. 2021

SL202114

Objednávame si u Vás "Modernizáciu detského ihriska" na základe Zmluvy o dielo č. 01/10/2019

Podľa zmluvy

PLAYSYSTEM, s.r.o.

Obec Žalobín

6. 7. 2021

SL202113

Objednávame si u Vás montáž odvodňovacieho rigolu rómska osada podľa cenovej ponuky

neuvedené

VT-BAGER s. r. o.

Obec Žalobín

30. 7. 2021

MA202113

Objednávame si u Vás materiál: 1. Hydrantový nástavec - 1ks 2. Kľúč k podzemnému hydrantu - 1ks 3

1 470,00 EUR Jedentisícštyristosedemdesiat 00/100 Eur

Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO

Obec Žalobín

7. 7. 2021

MA202112

Objednávame si u Vás umývačku riadu na sklo a biely riad

1 699,20 EUR Jedentisícšesťstodeväťdesiatdeväť 20/100 Eur

Eurogastrop, .s.r.o.

Obec Žalobín

6. 4. 2021

SL202112

Objednávame si u Vás UPGRADE www.stránok - www.zalobin.sk

1 068,00 EUR Jedentisícšesťdesiatosem

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Žalobín

22. 3. 2021

SL202111

Objednáame si u Vás opravy odpadového potrubia OcÚ

Neuvedené

KVPEX s. r. o.

Obec Žalobín

19. 3. 2021

SL202110

Objednávame si u Vás opravu schodov pri ZŠ Žalobín

Neuvedené

VIV-MONT s.r.o.

Obec Žalobín

19. 3. 2021

SL202109

Objednávame si u Vás rekonštrukciu povrchu multifunkčného ihriska pri ZŠ Žalobín

Neuvedené

Darien, s. r. o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

SL202108

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

VT-služby s. r. o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

SL202107

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

ROM GROUP s.r.o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

SL202106

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

PRINTON s. r. o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

SL202105

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

Elektroservis VV s. r. o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

SL202104

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

VT - KANÁL, s.r.o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

SL202103

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

AUTODOPRAVA Kalman Dušan

Obec Žalobín

18. 1. 2021

SL202102

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

V&B N.D. s. r. o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

SL202101

Objednávame si u Vás služby programu účtovníctvo, ev. obyvateľstva, pokladňa, HaNHM, faktúry a objed

Neuvedené

IFOsoft, s.r.o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

MA202111

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

Agromix výrobno-obchodná spoločnosť. spol. s.r.o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

MA202110

Objednávame si u Vás maeriál podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

DATASERVIS VRANOV spol.s.r.o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

MA202109

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

Mária Macková

Obec Žalobín

18. 1. 2021

MA202108

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

DMJ MARKET s.r.o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

MA202107

Objednávame si u Vás tovar podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

NOMiland

Obec Žalobín

18. 1. 2021

MA202106

Objednávame si u Vás tovar podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

FEREX, s. r. o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

MA202105

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

COOP Jednota s. d.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

MA202104

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

POMTEX - Ing. Cicko Dušan

Obec Žalobín

18. 1. 2021

MA202103

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

ALDA SK s. r. o.

Obec Žalobín

18. 1. 2021

MA202102

Objednávame si u Vás tovar podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

Extratech, s.r.o. Vranov nad Topľou

Obec Žalobín

18. 1. 2021

MA202101

Objednávame si u Vás tovar podľa potreby na rok 2021

Neuvedené

WINTEX, s.r.o.

Obec Žalobín

14. 12. 2020

MA202012

Školské potreby pre Materskú školu

neuvedené

NOMiland

Obec Žalobín

17. 12. 2020

MA202011

Skrine pre ZŠ

neuvedené

INSGRAF s. r. o.

Obec Žalobín

2. 12. 2020

MA202010

Interaktívny displey s príslušenstvom pre Základnú školu

1 766,00 EUR Jedentisícsedemstošesťdesiaťšesť 00/100 Eur

FOCUS-computer s. r. o.

Obec Žalobín

6. 11. 2020

SL202017

Objednávame si u Vás kurenárske práce - oprava v ZŠ a ŠJ

neuvedené

DUTO MONT, s.r.o.

Obec Žalobín

14. 10. 2020

MA202009

Objednávame si u Vás sochy - Betlehém

neuvedené

Ladislav Tašky

Obec Žalobín

30. 11. 2020

SL202016

Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky IP Kamera kompaktná s príslušenstvom a montážou.

610,86 EUR Šesťstodesať 86/100 Eur

KAMTEL, s. r. o.

Obec Žalobín

8. 10. 2020

SL202015

Objednávame si u Vás úpravu poklopov do nivelety z dôvodu opravy miestnej komunikácie

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Žalobín

1. 4. 2020

MA/202008

Objednávame si u Vás Dezinfectol IMUNA 5l - 2ks

115,20 EUR Jedenstopätnásť 20/100 Eur

IMUNA PHARM, a. s.

Obec Žalobín

16. 3. 2020

SL/202014

Objednávame si u Vás ochranné rúška COVID-19

Neuvedené

VZORODEV PRODUKT, s. r. o.

Obec Žalobín

3. 9. 2020

SL/202013

Objednávame si u vás osadenie BG žľabov na miestnej komunikácií v obci Žalobín s podmurovkou.

Neuvedené

Správa a údržba ciest PSK

Obec Žalobín

19. 8. 2020

SL/202012

Objednávame si u Vás výmenu okien v ZŠ, MŠ, ŠJ

3 663,99 EUR Tritisícšesťstošesťdesiattri eur deväťdesiatdeväť centov

Alena Hovancová - A.Ha

Obec Žalobín

29. 6. 2020

SL/202011

Objednávame si u Vás opravu miestnej komunikácie približne okolo 7 m2 obaľovanú drvou za tepla.

Neuvedené

Správa a údržba ciest PSK

Obec Žalobín

13. 3. 2020

SL/202010

Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu verejného obstarávania zakázky "Vybudovanie bezpečnostného

300,00 EUR Tristo

Zuzana Konkolová - LUNAS

Obec Žalobín

11. 3. 2020

SL/202009

Objednávame si u Vás zhodnotenie stavby (budova starej školy) zo statického hľadiska.

Neuvedené

Inžiniersky ateliér, s. r. o.

Obec Žalobín

11. 2. 2020

MA/202007

Objednávame si u Vás tovar podľa potreby na rok 2020

Neuvedené

POMTEX - Ing. Cicko Dušan

Obec Žalobín

11. 2. 2020

MA/202006

Objednávame si u Vás tovar podľa potreby na rok 2020

Neuvedené

Alda - Eva, s.r.o.

Obec Žalobín

11. 2. 2020

MA/202005

Objednávame si u Vás tovar podľa potreby na rok 2020

Neuvedené

DMJ MARKET s.r.o.

Obec Žalobín

11. 2. 2020

MA/202004

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2020

Neuvedené

COOP Jednota s. d.

Obec Žalobín

11. 2. 2020

MA/202003

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2020

Neuvedené

ALDA SK s. r. o.

Obec Žalobín

11. 2. 2020

MA/202002

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2020

Neuvedené

Extratech, s.r.o. Vranov nad Topľou

Obec Žalobín

11. 2. 2020

MA/202001

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2020

Neuvedené

WINTEX, s.r.o.

Obec Žalobín

11. 2. 2020

SL/202008

Obec Žalobín si u Vás objednáva služby podľa potreby na rok 2020

Neuvedené

DD - ARCH s.r.o.

Obec Žalobín

11. 2. 2020

SL/202007

Obec Žalobín si u Vás objednáva služby na rok 2020 podľa potreby

Neuvedené

ROM GROUP s.r.o.

Obec Žalobín

11. 2. 2020

SL/202006

Objednávame si u Vás služby na ČOV na rok 2020

Neuvedené

EKOSERVIS Slovensko, s.r.o.

Obec Žalobín

11. 2. 2020

SL/202005

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2020

Neuvedené

Jozef Čokota

Obec Žalobín

11. 2. 2020

SL/202004

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2020

Neuvedené

Jozef Dudáš

Obec Žalobín

11. 2. 2020

SL/202003

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2020

Neuvedené

KUR-VOD-PLYN Martin Dudáľ

Obec Žalobín

11. 2. 2020

SL/202002

Objednávame si u Vás vývoz kalu podľa potreby na rok 2020

Neuvedené

X§B N. D. s. r. o.

Obec Žalobín

11. 2. 2020

SL/202001

Opätovné overenie merania na ČOV Žalobín

Neuvedené

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Obec Žalobín

19. 12. 2019

SL/2019011

dodávka a montáž ochranných sietí na multifunkčnom ihrisku

5 990,00 EUR

Pesmenpol spol. s r.o.

Obec Žalobín

6. 12. 2019

SL/2019010

stavebné práce - oprava stĺpu na DS

Neuvedené

JARD PLUS, s.r.o.

Obec Žalobín

29. 11. 2019

MA/2019012

objednávka HP Color LaseJet Pro

517,22 EUR

Ecosystem s.r.o.

Obec Žalobín

20. 9. 2019

MA/2019011

pracovný stôl

535,20 EUR

Eurogastrop, .s.r.o.

Obec Žalobín

5. 8. 2019

MA/2019009

potreby pre hasičov

1 470,00 EUR

Svet Hasičov, PS 12 Group s.r.o.

Obec Žalobín

25. 7. 2019

MA/2019008

nákup kuchynského zariadenia

1 200,00 EUR

Eurogastrop, .s.r.o.

Obec Žalobín

5. 7. 2019

MA/2019007

hádzanárske bránky

1 590,00 EUR

Pesmenpol spol. s r.o.

Obec Žalobín

23. 5. 2019

SL/2019009

predplavecký výcvik detí MŠ

25,00 EUR

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Žalobín

10. 5. 2019

SL/2019008

vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné úpravy požiarnej zbrojnice

Neuvedené

DD - ARCH s.r.o.

Obec Žalobín

10. 5. 2019

SL/2019007

vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu dvoch autobusových zastávok

Neuvedené

DD - ARCH s.r.o.

Obec Žalobín

18. 2. 2019

SL/2019006

služby podľa potreby na rok 2019

Neuvedené

ROM GROUP s.r.o.

Obec Žalobín

31. 1. 2019

SL/2019005

vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie a verejného vodovodu

100,00 EUR

EKOSERVIS Slovensko, s.r.o.

Obec Žalobín

22. 1. 2019

SL/2019003

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2019

Neuvedené

Jozef Dudáš

Obec Žalobín

22. 1. 2019

SL/2019002

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2019

Neuvedené

KUR-VOD-PLYN Martin Dudáľ

Obec Žalobín

22. 1. 2019

SL/2019001

Objednávame si u Vás vývoz kalu podľa potreby na rok 2019

Neuvedené

X$B N.D. s.r.o.

Obec Žalobín

22. 1. 2019

MA/2019006

Objednávame si u Vás tovar podľa potreby na rok 2019

Neuvedené

Alda - Eva, s.r.o.

Obec Žalobín

22. 1. 2019

MA/2019005

Objednávame si u Vás tovar podľa potreby na rok 2019

Neuvedené

DMJ MARKET s.r.o.

Obec Žalobín

22. 1. 2019

SL/2019004

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2019

Neuvedené

Jozef Čokota

Obec Žalobín

22. 1. 2019

MA/2019003

Objeddnávame si u Vás tovar podľa potreby na rok 2019

Neuvedené

ALDA Vranov n.T., s.r.o.

Obec Žalobín

22. 1. 2019

MA/2019002

Objednávame si u Vás materiál, tovar podľa potreby na rok 2019

Neuvedené

Extratech, s.r.o. Vranov nad Topľou

Obec Žalobín

14. 1. 2019

MA/2019001

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2019

Neuvedené

WINTEX, s.r.o.

Obec Žalobín

22. 11. 2018

08/2018

vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

100,00 EUR

EKOSERVIS Slovensko, s.r.o.

Obec Žalobín

07/2018

montáž kanalizačného potrubia

6 500,00 EUR

VT - KANÁL, s.r.o.

Obec Žalobín

15. 10. 2018

06/2018

vypracovanie projektovej dokumentácie Stavebné úpravy bytového domu

204,00 EUR

DD - ARCH s.r.o.

Obec Žalobín

21. 5. 2018

02/2018

predplavecký výcvik pre deti MŠ

25,00 EUR

Materská škola

Obec Žalobín

14. 5. 2018

01/2018

Zrealizovanie exteriérovej cvičiacej konštrukcie

3 000,00 EUR

WODGEAR, s.r.o.

Obec Žalobín

21. 9. 2018

05/2018

zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky s názvom "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v

180,00 EUR

Ing. Michal Dinič

Obec Žalobín

04/2018

vybavenie pre hasičskú jednotku

1 400,00 EUR

DH fire & safety s.r.o.

Obec Žalobín

8. 8. 2018

03/2018

poradenstvo a zabezpečenie procesu verejného obstarávania

300,00 EUR

Zuzana Konkolová - LUNAS

Obec Žalobín

2. 10. 2017

062017

vypracovanie ziadosti na Enviromentalny fond

150,00 EUR

ALVEST MONT s.r.o.

Obec Žalobín

20. 9. 2017

05/2017

oprava sokla ZŠ, oprava chodníka ZŠ

9 785,90 EUR

ROM GROUP s.r.o.

Obec Žalobín

6. 3. 2017

022017

servis meradla Badgerflow - ČOV RO Žalobín

922,00 EUR

Badger meter Slovakia , s.r.o.

Obec Žalobín

062016

realizácia kanalizačných prípojok na stavbe Žalobín - kanalizácia obce

7 565,95 EUR

Plangas - Trans, s.r.o.

Obec Žalobín

032016

kultúrne vystúpenie folklórnej skupiny Potoky

0,00 EUR

Obecný úrad Nižný Hrabovec

Obec Žalobín

022016

osvetlenie multifunkčného ihriska

4 940,00 EUR

Jozef Čokota

Obec Žalobín

052016

oprava meradla ČOV RO Žalobín

0,00 EUR

Badger meter Slovakia , s.r.o.

Obec Žalobín

042016

Objednávka vypracovania žiadosti

780,00 EUR

ALVEST MONT s.r.o.

Obec Žalobín

012016

overenie a kalibrácia merného zariadenia odpadových vôd

1 219,00 EUR

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Obec Žalobín

02/2015

zhotovenie PHSR

650,00 EUR

Stredoeuropska agentúra pre rozvojove projekty

Obec Žalobín

objednávka VSE

Objednávka produktu PARTNER k Zmluve o združenej dodávke elektriny

0,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Žalobín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2021

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:56

Slnko zapadá:17:39