Obec Žalobín
ObecŽalobín

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
3. 2. 2022

Faktúry 01/2022

Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2022

4 654,82 EUR Štyritisícšesťstopäťdesiatštyri 82/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

3. 1. 2022

Faktúry 12/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2021

20 952,01 EUR Dvadsaťtisícdeväťstopäťdesiatdva 01/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

2. 12. 2021

Faktúry 11/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2021

67 064,88 EUR Šesťdesiatsedemtisícšesťdesiaťštyri 88/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

3. 11. 2021

Faktúry 10/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2021

6 800,57 EUR Šesťtisícosemsto 57/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

1. 10. 2021

Faktúry 09/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2021

11 209,10 EUR Jedenásťtisícdvestodeväť 10/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

9. 9. 2021

Faktúry 08/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2021

28 038,32 EUR Dvadsaťosemtisíctridsaťosem 32/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

10. 8. 2021

Faktúry 07/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2021

9 496,17 EUR Deväťtisícštyristodeväťdesiatšesť 17/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

9. 7. 2021

Faktúry 06/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2021

7 824,53 EUR Sedemtisícosemstodvadsaťštyri 53/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

10. 6. 2021

Faktúry 05/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2021

5 968,22 EUR Päťtisícdeväťstošesťdesiatosem 22/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

13. 5. 2021

Faktúry 04/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2021

8 279,96 EUR Osemtisícdvestosedemdesiatdeväť 96/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

14. 4. 2021

Faktúry 03/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2021

19 881,60 EUR Devätnásťtisícosemstoosemdesiatjeden 60/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

3. 3. 2021

Faktúry 02/2021

Zoznam došlých faktúr za 02/2021

4 919,09 EUR Štyritisícdeväťstodevätnásť 09/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

11. 2. 2021

Faktúry 01/2021

Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2021

2 859,87 EUR Dvetisícosemstopäťdesiatdeväť 87/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

26. 1. 2021

Faktúry 12/2020

Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2020

19 657,25 EUR Devätnásťtisícšesťstopäťdesiatsedem 25/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

26. 1. 2021

Faktúry 11/2020

Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2020

13 569,38 EUR Trinásťtisícpäťstošesťdesiatdeväť 38/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

26. 1. 2021

Faktúry 10/2020

Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2020

34 324,50 EUR Tridsaťštyritisíctristodvadsaťštyri 50/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

26. 1. 2021

Faktúry 09/2020

Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2020

24 801,33 EUR Dvadsaťštyritisícosemstojeden 33/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

11. 9. 2020

Faktúry 08/2020

Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2020

16 302,67 EUR Šestnásťtisíctristodva 67/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

3. 8. 2020

Faktúry 07/2020

Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2020

8 034,72 EUR Osemtisíctridsaťštyri 72/100 Eur

Obec Žalobín

Obec Žalobín

14. 7. 2020

Faktúry 06/2020

Zoznam došlých faktúr za 06/2020

27 550,30 EUR Dvadsaťsedemtisícpäťstopäťdesiat 30/100

Obec Žalobín

Obec Žalobín

2. 6. 2020

Faktúry 05/2020

Zoznam došlých faktúr za 05/2020

5 164,73 EUR

Obec Žalobín

Obec Žalobín

2. 6. 2020

Faktúry 04/2020

Zoznam došlých faktúr za 04/2020

5 977,72 EUR

Obec Žalobín

Obec Žalobín

30. 4. 2020

Faktúry 03/2020

Zoznam došlých faktúr za 03/2020

9 887,95 EUR

Obec Žalobín

Obec Žalobín

4. 3. 2020

Faktúry 02/2020

Zoznam došlých faktúr za 02/2020

6 290,68 EUR

Obec Žalobín

Obec Žalobín

1. 2. 2020

Faktúry 01/2020

Zoznam došlých faktúr za 01/2020

5 294,22 EUR

Obec Žalobín

Obec Žalobín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 119

Zverejňovanie

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2024

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:41

Slnko zapadá:19:25