Obec Žalobín
ObecŽalobín

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 1. 2023

MA/8

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

Ondřej Fober - FOBER

Obec Žalobín

9. 1. 2023

MA/7

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

POMTEX - Ing. Cicko Dušan

Obec Žalobín

9. 1. 2023

MA/6

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

FEREX, s. r. o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

MA/5

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

COOP Jednota s. d.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

MA/4

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

Alda - Eva, s.r.o.

Obec Žalobín

9. 1. 2023

MA/3

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

Extratech, s.r.o. Vranov nad Topľou

Obec Žalobín

2. 1. 2023

MA/2

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2023

neuvedené

WINTEX, s.r.o.

Obec Žalobín

17. 3. 2023

MA/1

Objednávame si u Vás 3 ks čipovej karty GEMALTO IDPrime 940 na účely nahratia bezplatných trojročnýc

neuvedené

Info consult, s. r. o.

Obec Žalobín

16. 11. 2022

MA/202216

Objednávame si u Vás konvektomat elektrický s príslušenstvom + umývačka riadu

9 871,50 EUR Deväťtisícosemstosedemdesiatjeden 50/100 Eur

Eurogastrop, .s.r.o.

Obec Žalobín

5. 9. 2022

MA/202215

Objednávame si u Vás materiál podľa potreby na rok 2022

neuvedené

ABEL-Computer, s. r. o.

Obec Žalobín

23. 8. 2022

MA/202214

Objednávame si u Vás: Varič na vodu, varič na čaj v hodnote 300,- Eur

Podľa objednávky

Eurogastrop, .s.r.o.

Obec Žalobín

22. 8. 2022

SL/202218

Objednávame si u Vás 3D písmena na budovu kultúrneho domu

Podľa objednávky

OLYMP ERBY s. r. o.

Obec Žalobín

27. 7. 2022

SL/202217

Objednávame si u Vás oplotenie areálu školy Žalobín

neuvedené

Samo Matanin

Obec Žalobín

14. 7. 2022

MA/202213

Objednávame si u Vás: tlaková hadica C-52 2 ks, Prudnice k tlakovej hadici C-52 2 ks, Hasiaci vak 2

neuvedené

Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO

Obec Žalobín

19. 5. 2022

SL/202216

Objednávame si u Vás opravu WC - havarijný stav ZŠ Žalobín

neuvedené

Stanislav Verešpej

Obec Žalobín

15. 4. 2022

SL/202215

Objednávame si u Vás overenie meradla: merací žľab-sekundárna časť výrobné číslo:1012/001999 merad

896,00 EUR Osemstodeväťdesiatšesť 00/100 Eur

Hydroing s. r. o.

Obec Žalobín

16. 2. 2022

SL/202214

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2022

neuvedené

Anton Komár - ATEKO

Obec Žalobín

9. 2. 2022

SL/202213

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2022

neuvedené

PRINTON s. r. o.

Obec Žalobín

22. 2. 2022

SL/202212

Objednávame si u Vás dodanie a zhotovenie počítačovej siete

neuvedené

PHONEWORKS s. r. o,

Obec Žalobín

17. 1. 2022

SL/202211

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2022

neuvedené

Ing. Ján Halgaš

Obec Žalobín

17. 1. 2022

SL/202210

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2022

neuvedené

Jozef Dudáš - KVPEX

Obec Žalobín

17. 1. 2022

SL/202209

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2022

neuvedené

ROM GROUP s.r.o.

Obec Žalobín

17. 1. 2022

SL/202208

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2022

neuvedené

Peter Kmec PLYNO-SLUŽBA

Obec Žalobín

17. 1. 2022

SL/202207

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2022

neuvedené

EBA, s.r.o.

Obec Žalobín

17. 1. 2022

SL/202206

Objednávame si u Vás služby podľa potreby na rok 2022

neuvedené

Slovenská legálna metrológia, n.o.

Obec Žalobín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 170

Zverejňovanie

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za tuhý komunálny odpad a poplatku za cintorín

Obec Žalobín, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) a § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, týmto upozorňuje a vyzýva občanov – daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za  tuhý komunálny odpad, poplatku za cintorín/tieto poplatky boli splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia/, aby svoje záväzky voči obci BEZODKLADNE uhradili, a to buď zaplatením v pokladni obecného úradu Žalobín alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám a exekučným konaniam.

NA ÚRADY SI UŽ NEMUSÍTE NOSIŤ

Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva

MAS pod hradom Cicva

Zvoz odpadu 2023

1. OZV

vývoz žúmp

Vývoz žúmp: 

VT-KANAL s. r. o.

Kontakt: 0951 500 000

https://vtfekal.sk/

https://www.vtkanal.sk/

 

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:03

Slnko zapadá:15:39